Betler

Biele pórobetónové tvárnice Betler predstavujú kvalitný, lacný a ekologický materiál pre stavbu rodinných domov. Murovacie tvárnice z autoklávovaného pórobetónu ( trieda I ) Betler splňajú všetky parametre požadované normami EÚ. Sú v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, na ich výrobu sa uplatnuje norma PN-EN 771-4: 2003 a sú taktiež označené európskou značkou CE. Na výrobu tvárnic Betler sa používajú zdraviu nezávadné suroviny: piesok s vysokým obsahom kremena, cement, vápno a voda. Na dosiahnutie pórov v betóne sa pridáva stopové množstvo hliníkového prášku, ktorý reaguje v nakyprenej hmote s hydroxidom vápenatým a po reakcii ostane namiesto vodíka len vzduch a tak vznikajú malé póry. Pórovitá štruktúra tvárnic zabezpečuje to, že steny „dýchajú“.

 
Tvárnice majú dlhú životnosť, sú ľahké, ekologické, majú dobré tepelno-izolačné vlastnosti, dobre sa s nimi manipuluje a ľahko sa opracúvajú (rezanie, vrtanie, frézovanie, sekanie, vbíjanie klincov a hmoždiniek), čo umožňuje rýchlu, lacnú, presnú a jednoduchú stavbu stien a nevzniká takmer žiaden odpad. Rovnako zabezpečujú úspory tepelnej energie, prijímajú vlhkosť zo vzduchu a uvoľnujú ju doň, vdaka čomu takto vyrovnávajú zmeny vlhkosti a umožnujú prienik pary stenou. Sú dostupné v hrúbkach od 3 do 42 cm a objemovej hmotnosti 400, 500, 600, 700 kg/m3. Betler je vyrábaný hladký alebo s pero-drážkou. Tvárnice s hrúbkou 24 cm a viac majú navyše montážnu kapsu. 
 
 
 

    Kontakt

  • +421 901 910 194
  • info@wald.sk